Føler du dig nogen gange viklet ind i dramaer, sociale forpligtigelser, eller at du endnu engang gør noget du ikke selv har valgt? Kunne du tænke dig at være mere fri til at vælge din dagsorden, men du kan ikke helt sætte fingeren på hvad  det er du mangler?

Læs med her, tag en uvidenskabelig test og kom tættere på din spirituelle frihed.

Spiritualitet kan tolkes på mange måder, men hvis du oversætter det direkte fra latin, ja, så betyder det åndelighed. Det er ikke nødvendigvis en religiøs trosretning og meningerne om fortolkningen af spiritualitet er mange. Efter min mening har spiritualitet at gøre med kontakten til din ånd. Din indre kerne, det lys der brænder i dig og gør dig til det levende væsen du er her på jorden. Det der sætter dig i stand til at ÅNDE ind og ÅNDE ud. Liv!

Og din forbindelse til alt levende.

For mig er spirituel frihed en tilstand af væren, hvor man er fri for den fysiske verdens begrænsninger. Man har en dyb kontakt med sig selv, og har adgang til en højere spirituel opmærksomhed. Man er åben over for vejledning fra de spirituelle mestre, og gamle spirituelle tekster.

Vi lever i en dualistisk verden. Sådan er det. Denne dualisme består af to modsætninger: polariteter. Det kan eksempelvis være: varm/kold, glad/sur, kærlighed/had, magt/frihed, og så videre. Polariteterne er ikke nødvendigvis åbenlyst positive og negative. Vores følelser er subjektive, noget der er positivt for dig kan godt være negativt for en anden person. Derfor kan man godt opleve nogle personer konstant hoppe frem og tilbage mellem “asken og ilden”, og det er kun personen selv det giver mening for.

Rigtig mange mennesker har det svært med disse polariteter. Som om man kunne kontrollere kulden til vinter, regnen på en efterårsdag eller den brændende hede på en sommerdag. Når man føler så stærkt for noget, som man ikke kan kontrollere har man et problem. Man føler ikke frihed, men fortæller hele tiden en historie om at livet altid er bedre et andet sted. Græsset er grønnere eller hvad man vælger at kalde det.

Sidst jeg holdt foredrag om spirituel teknologi spurgte jeg publikum, hvor mange der mente de altid valgte frit. Næsten alle rakte hånden i vejret. Når jeg så spurgte hvor mange der tog en beslutning for at undgå noget andet, kom de samme hænder i vejret og de brød ud i latter. For de indså pludseligt, at de ikke valgte frit. Ufrivilligheden er opstået. Man vælger ikke frit. Man vælger ikke til, men fra.

Hvis det er sådan livet leves, er man så fri? Det kan umiddelbart virke som om man føler sig fri. Det kan være en coping strategi, at man jo har det godt nok. Der er nogen der har det værre end mig, og så videre. Ja, det har næsten udviklet sig til et globalt Stockholmsyndrom. Man kommer til at elske lænkerne, der holder en fast.

Spirituel frihed opnås når man er emotionelt fri i sine valg, man er uafhængig af andres følelser og overbevisninger når valget tages. Når man føler sig mere fri, vil man også løfte andre omkring sig, det vil sprede sig som ringe i vandet.

Hvis man ønsker at opnå spirituel frihed, kan man gå mange veje. Det kan både være at praktisere meditation, mindfulness og selvrefleksion. Igennem disse kan man blive renset for unødige energier, tankemønstre og bindinger til andre mennesker. Det at praktisere en uafhængighed af andres mål og meninger og kunne overgive sig til Ånden, det Guddommelige, Universets vilje, giver en øget følelse af spirituel frihed.

Denne uafhængighed kan blandt andet opnås igennem en spirituel mentor, hvor relationen er FRIvillig og intentionen er ren. Denne frivillighed og renhed skal komme fra mentoren såvel som eleven.

Meditation

er et af de mest effektive øvelser i at nå spirituel frihed. Det hjælper en med at få ro i sindet og skabe kontakten til sit højere selv, denne kontakt vil give en adgang til en dybere spirituel forståelse.

Vil du gerne igang med meditation, men føler det er svært at holde dig selv til ilden? Hop med på min online 21-dages meditationsudfordring.

Se mere her.

Selvkærlighed er essensen til frihed.

At udvikle en sund relation til sig selv er essentiel for spirituel vækst og frihed. Selvkærlighed giver næring til sjælen og skaber et rum med plads til at udforske ens egen spirituelle forbindelse. Når man i sandhed elsker sig selv, bliver man fri af andres forventninger og kan vokse i sin egen retning.

Oneness er forståelsen af at vi alle er forbundet..

og en del af den Universelle energi. Oneness kultiverer omsorg, omtanke og kærlighed. At praktisere oneness, det at vi alle er forbundet i eenhed, vil sætte en fri af fordømmelse og regnskab. At leve i oneness frem for adskillelse: ”Dem og os”, vil give os en fredeligere verden.

Hvornår vælger du frit?

Spørg dig selv, hvad der fik dig til at tage netop det valg?

QUIZ

Test_blog_spir.frihed

Her har du en ganske uvidenskabelig lille quiz, der giver dig et hint om hvor spirituel fri du er.

1. Hvordan opfatter du dit forhold til Gud/Universet/En højere magt?

a. Jeg føler mig helt afskåret eller adskilt fra det

b. Jeg har tvivler eller føler mig usikker på det

c. Jeg føler mig forbundet og i harmoni med det

 

2. Hvor ofte praktiserer du meditation eller bøn?

a) Aldrig

b) Nogle gange

c) Regelmæssigt

 

3. Føler du, at du har et meningsfuldt formål i livet?

a) Slet ikke

b) Ikke sikker

c) Ja, helt sikkert

4. Hvordan håndterer du udfordringer og modgang i livet?

a) Jeg føler mig ofte hjælpeløs og overvældet

b) Jeg har nogle udfordringer, men finder måder at overvinde dem

c) Jeg ser dem som muligheder for læring og personlig vækst

 

5. Udøver du en spirituel praksis, der hjælper dig med at finde mening og formål i livet?

a) Nej, ikke rigtig

b) Nogle gange, men det virker ikke helt

c) Ja, jeg har en eller flere redskaber, som hjælper mig

 

6. Hvordan ser du på døden?

a) Jeg frygter det og ser det som en ende på alt

b) Jeg er usikker på hvad der sker efter døden

c) Jeg ser det som en naturlig del af livets cyklus

 

7. Føler du dig forbundet med naturen og dens kræfter?

a) Nej, ikke rigtig

b) Nogle gange, men ikke altid

c) Ja, jeg føler mig forbundet og inspireret af naturen

 

8. Er du åben for nye tanker og idéer om spiritualitet?

a) Nej, jeg er skeptisk overfor det meste

b) Jeg kan være åben over for nye tanker og ideer, men jeg er også forsigtig

c) Ja, jeg er åben for at udforske nye perspektiver og ideer om spiritualitet

 

9. Føler du dig i balance og harmoni med dig selv og verden omkring dig?

a) Slet ikke

b) Nogle gange

c) Ja, jeg føler mig i balance og harmoni

 

10. Hvordan påvirker din spirituelle praksis dit daglige liv?

a) Det gør ingen forskel

b) Jeg føler mig lidt mere rolig og centreret

c) Det hjælper mig med at være mere til stede og opmærksom i hverdagen

 

Hvis du svarer hovedsageligt med C, anses du for at have en høj grad af spirituel frihed.

Hvis du hovedsageligt svarer med A eller B, er der plads til forbedring. Brug eventuelt mere tid i naturen, mediter, og stil gerne dig selv nogle (kæmpe) store spørgsmål om livet.

Som sagt er dette en ganske uvidenskabelig lille quiz, der giver dig et hint om hvor spirituel fri du er.

error: Content is protected !!
Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!