Sekhem – Living Light Energy – Modul 1

NYE DATOER EFTERÅR 2020 KOMMER SNART

HAR DU SPØRGSMÅL ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE GURUN BOOST – NFO@GUDRUNBOOST.DK 

Næste Kursus

Sekhem – Living Light Energy er en avanceret healings form. Som reiki er det en kanaliseret energi, dog kanaliseres Sekhem med en højere vibration. Både reiki og Seichim hører begge under den større healings kraft Living Light Energy, der er betragtet som den oprindelige af alle håndspålæggende healings former, præcist som det blev lært i oldtidens tidlige templer I Ægypten, Lemurien og Atlantis.

Sekhem – Living Light Energy arbejder med alle aspekter af menneskekroppen på en gang, både fysisk, mentalt, emotionelt, samt de subtile spirituelle kroppe. Der findes en fuldstændighed med Sekhem – Living Light Energy der rækker langt ud over andre metoder. Der virker på sjæleniveau. På grund af dens kraft, kan den bevidst aktiveres af tanken og intentionen. Energien kan sendes direkte til et mål, og intensiteten og styrken af energien kan justeres med healerens vilje.

Lær brugen af denne fine og alligevel kraftfulde energi, hvor der er fokus på at give individet (dig/klienten) styrke og bemyndigelse til at gå din/deres egen vej, fremme oneness og selv-healing, samt heale andre og ethvert problem i livet.

Lær at mestre flowet af energien.

Dette er en kraftfuld healings modalitet fra oldtidens Ægypten. Der arbejdes med:

 • Sanse energi,
 • Forstå sygdom og healing,
 • Rense auraen,
 • Kanalisering,
 • Flytte og dirigere energi flow,
 • Skabe et helligt rum og et trygt miljø,
 • Tilgivelse,
 • Teknikker til selvhealing og beskyttelse.
 • Vi vil meditere, have interaktive diskussioner og praktiske healings teknikker.

 

Forudsætning: Det er ingen forudsætninger for at deltage i Modul l.

Pris: Kr. 2385,- Læs mere og tilmeld dig her >>

Kursus adresse;  Aarhus  – Danmark

Hvis du ønsker at deltage tilmeld dig her

Husk også at booke tid til din initiation

Sekhem – Living Light Energy

Level l – Datoer kommer snart

Living Light Energy is an advanced energy healing system. Like Reiki, it is a channelled energy with a higher vibrational level. Both Reiki and Seichim are encompassed within the greater healing power of Living Light Energy for it is considered to be the origin of all hands-on healing systems, as it was taught in the very early temples of ancient Egypt, Lemuria and Atlantis.

Living Light Energy works on all the physical, mental, emotional and subtle spiritual bodies at the same time. There is completeness to Living Light Energy that goes way beyond other systems. It works at the soul level. Because of its power, thought forms and intention activate it consciously. Also the energy can be directed, its intensity controlled and varied at will.

Learn this subtle yet powerful energy where focus is on empowering the individual to develop their own path, to promote oneness and self-healing, healing of others and healing any other problem in one’s life.

Learn to master the flow of energy.

This is a powerful ancient Egyptian vibrational healing modality. Topics include:

 • Sensing energy,
 • Understanding illness and healing,
 • Cleansing the auric field,
 • Channeling,
 • Moving and directing the energy flow,
 • Creating a sacred space and a safe environment,
 • Creating forgiveness,
 • Techniques of self healing and protection.
 • Activities include meditation, interactive discussion and experiential hands-on healing techniques.

Please email info@gudrunboost.dk to schedule a private 40-minute attunement session before the class.  The Living Light Energy Initiations are gifted in a healing environment, on a one to one basis.

No previous healing knowledge or experience is required. Course and materials are in English. Please contact Gudrun Boost if you have any queries: info@gudrunboost.dk

Exchange Abundance:      DKK 2385,- BOOK

Sekhem Healing

Living Light Energy

Tag din healing uddannelse her.
Ønsker du mere information om, hvordan du kan komme med på denne uddannelse i Danmark?

KONTAKT

Gudrun Boost
info@gudrunboost.dk
+45 28 10 25 42
Skype: gudrunboost.dk

Behandlinger tilbydes her:
Postvej 101 Foldby
8382 Hinnerup

Skype behandlinger tilbydes

error: Content is protected !!