Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER

opd. 15.04.2019

Produkter og tjenester udbydes af:

Gudrun Boost Postvej 101, Foldby, 8382 Hinnerup

Kontakt:  info@gudrunboost.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail, som fysiske kurser eller arrangementer, læs nærmere i produktbeskrivelsen for det enkelte produkt. Produkter kan købes via online betaling.

Alle priser er i danske kroner inkl. moms

Når du vælger at betale et forløb i rater, binder du dig for hele perioden. Og kan derfor ikke få penge retur.
Når du betaler det hele på en gang, binder du dig også for hele perioden. Og kan derfor ikke få penge retur.
Vær opmærksom på, at der ikke er returret eller fortrydelsesret på digitale kurser.
Alle rettigheder til kurser, workshops og digitale produkter tilhører Gudrun Boost

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Ligesom det kun er til eget brug. Alt indhold købt hos Gudrun Boost er til privat brug og må ikke deles.

Undertegnede tager ikke ansvar for evt. økonomisk tab i forbindelse med den rådgivning eller ydelse du har købt.

Ved tilmelding til live udsendelser, webinarer giver du samtykke til, at udsendelsen bliver optaget og opbevaret til eventuel senere brug eller genudsendelse.

Abonnement
Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

Fortrydelsesret
Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af elektroniske og fysiske produkter. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, altså fra du afgiver din bestilling i shoppen til den udløber 14 dage efter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

 

Elektroniske produkter: Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit produkt i brug. I praksis betyder det, at du ikke har startet den første afspilning af kurserne, da du ved at tage abonnementet i brug giver afkald på fortrydelsesretten.
 
Med din bestilling af elektroniske produkter har du udtrykkeligt samtykket til og anerkendt, at fortrydelsesretten bortfalder, når benyttelsen af abonnementet påbegyndes.
 
Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Gudrun Boost Att: Gudrun Boost, e-mail info@gudrunboost.dk – Postvej 101 – Foldby – 8382 Hinnerup
 
For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende: – Dit for og efternavn – E-mail adresse – Ordrenummer – Mobilnummer.
 
Gudrun Boost refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.
 
Fysiske produkter Her gælder almindelig fortrydelsesret, det er dit ansvar at returnere produktet i god stand uden tegn på slid eller brug.
 
Kurser: Kursusbetingelser, ved aflysning 30 dage før kursus start, tilbagebetales kursusgebyr excl et administrationsgebyr svarende til 500.- (eller som beskrevet i kursusmaterialet).
 
Ved aflysning 7dage før kursusstart tilbagebetales 50% af kursusgebyr, eskl. administrationsgebyr svarende til 500.- (eller som beskrevet i kursusmaterialet).
 
Ved aflysning mindre end 7 dage før kursusstart kan der ikke gøres krav på tilbagebetaling.
 
Aflysning grundet akut sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring.
 
Du må ikke dele indholdet fra Gudrun Boost eller andre af Gudrun Boost’s produkter offentligt, og du må ikke kopiere eller distribuere indholdet fra Gudrun Boost.
 
Hvis der er mistanke om, at du kopierer indhold fra Gudrun Boost eller deler brugeradgangen med personer uden for din husstand, kan vi uden varsel tilbagekalde din adgang til at benytte vores produkter.
 
Gudrun Boost forbeholder sig ret til at iværksætte retsforfølgning af krænkelsen. Gudrun Boost kan løbende ændre og tilrette.
 
De Almindelige Betingelser:  Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage på den e-mailadresse, du har oplyst.
 
Aftalen kan opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringens ikrafttræden.
 
Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående individuelt varsel kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.
 
Ud over ovenstående, gælder følgende ved køb af fysiske kurser: Ved aflysning tilbage betales depositum ikke. Afbryder du kurset/uddannelsen efter start tilbagebetales kursusbeløbet ikke. Ved akut sygdom forlanges lægeerklæring.

Du accepterer betingelserne med din betaling.

Med venlig hilsen Gudrun Boost
COPYRIGHT 2019 – Gudrunboost.dk

KONTAKT

Gudrun Boost
info@gudrunboost.dk
+45 28 10 25 42
Skype: gudrunboost.dk

Behandlinger tilbydes her:
Postvej 101 Foldby
8382 Hinnerup

Skype behandlinger tilbydes

error: Content is protected !!