Boost Metoden arbejder både med lederen og med medarbejderne.

Enhver forandring skaber udfordringer på alle niveauer af en organisation.

I en tid hvor medarbejdere bliver mere og mere selvledende, og hjemmearbejdspladsen har vundet sit indtog, er der stor sandsynlighed for, at lederen ikke forstår sin egen strategiske position, og det mandat lederen har.

 • Når en organisation er fastlåst i gamle arbejdsmetoder og rollefordelinger, kan det være en barriere i forhold til omstruktureringer og ønsket innovation.
 • Når målet med forandringen ikke er tydeligt for den enkelte, er det vanskeligt at videreformidle målet/ideen.
 • Når præstations og resultatpresset fylder, fremfor nysgerrighed og kreativitet opstår der ikke nytænkning.

For nogle ledere kan det være angstprovokerende, at stå over for en gruppe professionelle, kompetente og stærke medarbejdere.

Jeg tilbyder en let og positiv tilgang, der skaber større arbejdsglæde og samarbejde, gevinsten ses på kapacitet og effektivitet i jeres organisation.

 

Boost metoden er en proces, der gennem samtaler neutraliserer problematikker af både fysisk og mental karakter. Boost metoden giver lederen indsigt, bevidsthed og mental frihed, til at leve og levere optimalt.

Jeg har, gennem arbejdet med den personlige styrke og forståelsen af kroppens og sindets forbindelse, hjulpet mange til at se sig selv uden slør og overbevisninger. Gennem Boost metoden bliver de bevidst om deres forcer og deres fulde potentiale.

Med Boost metoden kan jeg udvikle en organisation, der er parat til forandringer og udfordringer i forbindelse med nye tiltag.

Boost metoden er særligt velegnet i forbindelse med teamudvikling, organisatoriske udfordringer, adfærdsmønstre, konflikter, fastlåsthed, stress og manglende arbejdsglæde.

Boost metoden arbejder med det hele billede omkring mennesket. Både det fysiske, mentale, emotionelle og det sociale miljø.

Igennem samtale og neutraliserende processer vil lederen udvikle sit sande potentiale.

Boost metoden er en let og positiv tilgang, der skaber høj bevidsthed hos den enkelte.

Gennem forløbet gøres op med:

 • Ubevidste overbevisninger
 • Uhensigtsmæssig kommunikation
 • Autopiloten der spænder ben for lederens udvikling deaktiveres

Med Boost metoden:

 • kommer lederen hjem i sig selv og er til stede i nuet
 • får lederen indsigt i egen livssituation
 • får lederen en personlig frihed, der smitter af både på tværs og nedad i organisationen.
 • får lederen mental frihed til at vælge, hvad der er rigtigt for hende og organisationen

Virksomheden får en observant, objektiv og stærk leder, samt en stærk organisation, hvor alle har samme mål for øje.

 

Med et Boost forløb opnår I større kapacitet og effektivitet i jeres organisation gennem:

 • Gensidig tillid og styrket samarbejde på tværs af organisationen
 • Større tryghed og forståelse mellem de enkelte positioner
 • En organisation, der er eftertragtet som arbejdsplads
 • En engageret ledelse, der hviler i sig selv.

Har din organisation brug for en hjælpende proces? Jeg tilbyder en let og positiv tilgang, der skaber større arbejdsglæde og samarbejde, gevinsten ses på kapacitet og effektivitet i jeres organisation.
Kontakt mig og hør om Boost metoden er det rette for din organisation.

“Alle har ret til mental og emotionel frihed. Det er min mission at facilitere den”

Hej Gudrun

Jeg vil gerne sige dig mange tak for et godt forløb hos dig, både i forhold til arbejdsliv og privatliv. Du har været understøttende i, at jeg kun bruger min ressourcer korrekt og dermed ikke udtrættes unødigt i pressede situationer med baggrund i dårlige beslutninger for mig selv. Tak for dit nærvær og store grad af åbenhed og ærlighed – det har været underbyggende for min gode proces. Du er guld værd 🙂

Helle K Rantzau

Ledende socialrådgiver

Vi  valgte at rekvirere Gudrun Boost til et lederudviklingsforløb, da hun tilbyder et rum, hvor der både er fokus på det personlige lederskab, samt teamets dynamik og opdrift.

Op til forløbet, havde vi stor fokus på strategiudvikling, men som ledergruppe fandt vi det svært at få strategierne omsat i forhold til medarbejderne, så de blev bærende for afdelingens arbejdskultur. Vi vidste hvad vi ville, og hvor vi ville hen, men vi kæmpede lidt med at få sat nok handling på. Vi blev hele tiden indhentet af drift.

Arbejdet med Gudrun har virkelig givet effekt. Vi har rykket os utrolig meget som ledelsesteam. Jeg tror det skyldes vekselvirkningen mellem gruppe og individuelt, samt det faktum at Gudrun har været god til at facilitere en ramme, hvor vi har været trygge nok til at sætte os selv så meget i spil, at vi individuelt har arbejdet med vores skyggesider. Den personlige udviklingsdel har helt klart bidraget til at styrke vores potentiale som ledelsesteam.  Jeg oplever nu et ledelsesteam båret af åbenbar tillid og autencitet. Vi kommunikerer langt mere direkte end hidtil, og vores gensidige forventninger afstemmes løbende og naturligt. Dette tilsammen gør, at vi nu lykkes langt bedre med at nå vores målsætninger. Vores handlekraft er styrket, og min fornemmelse er,  at også medarbejderne mærker en  forskel. Dette særligt i form af god energi og gejst i det daglige samarbejde.

Lene Kalstrup

Visitationschef

Endnu engang tak for et helt fantastisk forløb hos dig, både på individuelt plan, men også på gruppeniveau i vores lederteam. Jeg har været på en indre rejse, selv i afkrode af mig selv, jeg ikke kendte til. Det har givet mig en dybere forståelse af mig selv, mine mønstre, min historie, mit hjerte. Et bedre forståelse, som giver et styrket afsæt personligt såvel som arbejdsmæssigt.
”Man kan altid bruge et stykke med Gudrun” – den sætning står jeg ved! Tak Gudrun.
Charlotte B N

Teamleder

KONTAKT

Gudrun Boost
info@gudrunboost.dk
+45 28 10 25 42
Skype: gudrunboost.dk

Behandlinger tilbydes her:
Postvej 101 Foldby
8382 Hinnerup

Skype behandlinger tilbydes

error: Content is protected !!